RESOLUCIÓN PROVISIONAL CENTROS «ESenRED» 2019/2020